Reizen

Zien, horen, voelen, ruiken, proeven.

Al je zintuigen worden geprikkeld bij het aanschouwen van andere culturen. Probeer deze waarnemingen vast te leggen, te categoriseren en de juiste laadjes weer open te trekken als je ze nodig hebt.

Parijs, Venetië, Marrakech, alle plaatsen roepen een beeld, een associatie op. Binnen dit grote geheel kan ook een plein, tuin of straat een bepaald beeld oproepen. Dit beeld omzetten in kleur en materiaalgebruik levert een geheel eigen woonvisie op.